Disclaimer

PADELbySY verleent u hierbij toegang tot www.padelbysy.com en publiceert teksten, afbeeldingen, producten en ander materiaal.

PADELbySY behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website op elk moment te wijzigen of onderdelen te verwijderen zonder u hiervan op de hoogte te moeten stellen. PADELbySY streeft ernaar de inhoud van de website zo vaak mogelijk bij te werken en / of aan te vullen, maar is daartoe niet verplicht. De informatie op de website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van kennelijke type- en programmeerfouten. PADELbySY is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke fouten. Op basis van dergelijke fouten wordt geen overeenkomst gemaakt.

PADELbySY is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan ​​door het gebruik van de (informatie op) de website. Daarnaast is PADELbySY niet aansprakelijk voor het niet of niet beschikbaar zijn van de website als gevolg van een storing en is zij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden waarmee toegang tot de website wordt verkregen.

Hoewel PADELbySY alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is PADELbySY niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website op de website worden geplaatst. PADELbySY oefent geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. PADELbySY is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. PADELbySY is niet aansprakelijk voor enige hyperlinks naar websites of diensten van derden die op de website zijn opgenomen.

Concluderend, PADELbySY sluit alle aansprakelijkheid uit voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met de website.

De website en al zijn onderdelen, met uitzondering van eventuele bepaalde hyperlinks naar derden, zijn eigendom van PADELbySY. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en alle delen daarvan behoren toe aan PADELbySY voor zover deze rechten niet bij derden berusten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PADELbySY is het niet toegestaan ​​in welke vorm dan ook te reproduceren, op te slaan of te koop aan te bieden; delen van de website, informatie verkregen van de website, producten die op de website worden weergegeven of ander materiaal dat op de website wordt weergegeven.

Neem bij vragen over deze disclaimer contact op met PADELbySY.